امتیاز
5/5

هر سال راهنمایی  در مدرسه دولتی حدود 1300 تومان ودرراهنمایی برزگسالان غیرانتقاعی هرترم حدود 7 میلیون میباشد.در صورت مشاوره با مرکز با قیمت مناسب امکان غیرحضوری فراهم میباشد

جزیئات دوره

قیمت دولتی

1.300.000 تومان

قیمت غیر انتفاعی

3.000.000 تومان

طول مدت زمان اخذ

0.5 سال

نوع مدرک

مدرک آموزش و پرورش

درصد تخفیف مجموعه