ادارات طرف قراردادICDL

آموزش وآزمون:

ردیف

ادارات

آموزش

آزمون

1

بانک ملی ایران (کلیه شعبات)

2

اداره کل گمرک

3

اداره کل دامپزشکی

4

اداره کل تربیت بدنی

 

5

اداره راه آهن

6

اداره آموزش وپرورش(نواحی 1و6و7)

7

شرکت مخابرات

 

8

اداره تعاون روستایی

9

سازمان جمع آوری اموال تملیکی

10

نیروی انتظامی

11

اداره کل امور مالیاتی

 

12

شرکت رجاء

13

سازمان تعزیرات

 

14

تعاونی اعتبار ثامن الائمه

15

شبکه بهداشت ودرمان

16

جمعیت هلال احمر

 

17

سازمان جهاد کشاورزی

18

اداره دارایی

 

19

موسسه تحقیقات وسرم سازی رازی

20

شهرداری مشهد-طرقبه-شاندیز

 

21

بیمه ها-بیمه ایران و….

22

شهرکهای صنعتی مشهد

23

گمرکات مرزی خراسان بزرگ

20

شورای هماهنگی مواد مخدراستان