مجتمع آموزش انفورماتیک هوش مصنوعی

مجتمع آموزشی کامپیوتر هوش مصنوعی در سال 80 با هدف ارتقاء آموزشهایکامپیوتر آغاز نمود در طی این مدت موفق به کسب مجوزهای ذیل وبرگزاری بیش از1000 دوره ICDL کامپیوترجهت ادارات مختلف وبیش از 10 هزارنفر دیپلم و صدها  دوره نرم افزاری گردیده است

22 سال تجربه

مشاوره و پشتیبانی

معرفی جهت اشتغال

متخصصین حرفه ای

آموزش جامع و کامل

دوره های حضوری هوش مصنوعی

تخصصی ترین دوره های آموزشگاه

مجوزات و تائیدیه ها

با شما، به فراتر می اندیشیم!

  • مجوز از اداره کل فنی وحرفه ای سال 81
  • عضو انجمن خدمات فنی ومهندسی سال 83
  • مجوز از اداره کل تعاون سال 83
  • عضو شورایعالی انفورماتیک سال 84
  • گواهی صلاحیت از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی سال 84
  • مرکز برگزاری آزمونهای رایانه ای با مجوز سازمان مدیریت وبرنامه ریزی سال 84
  • مجوز صنعت نرم افزار از اداره کل صنایع سال 85
  • مجوز برگزاری دوره های ICDL ادارات دولتی از دفترمنابع انسانی استانداری خراسان سال 88
  • مجوز برگزاری مهارتهای پیشرفته از اداره کل فنی وحرفه ی سال 88
  • مجوز برگزاری دیپلم کامپیوتر از اداره کل ارشاداسلامی سال 89

پنج گام تا موفقیت

قدم به قدم کنارتان هستیم!

مشاورتان هستیم

برای مشاوره تخصصی مرتبط با دوره های آموزشی هوش مصنوعی، نام و شماره تماس خود را در فرم زیر ثبت کنید
 
 
نام و نام خانوادگی

مقالات هوش مصنوعی

بیشتر بدانیم!