با توجه به افزایش شهریه کلیه کسانی که از ابتدای سال 1402 ثبت نام کرده اند با تسویه شهریه جدید میتوانند درآزمون دیماه شرکت نمایند دراین آزمون افرادی که اولین بار ازمون میدهند میتوانند 4 درس اول راآزمون دهند ویک آزمون الباقی را خرداد1403 بگذرانند .وافرادی که آزمون اولشان نمیباشدمیتوانند کلیه دروس باقیمانده را آزمون دهند

سوالات آزمون در منوی بالا قرارداده شده وکارآموزان با پرداخت هزینه آزمون میتوانند درازمون شرکت نمایند